Er kunnen meerdere redenen zijn om je woning te verhuren aan expats:

 • Wachten op een beter moment om te verkopen.
 • Tijdelijk verhuren om later zelf weer terug te kunnen keren.
 • Verhuur zien als een beter rendement dan verkoop.
 • Minder onrust voor de buurt dan bij verhuur aan toeristen.
 • Constant rendement door vast huurbedrag.
 • Een expat is buitenlandse huurprijzen gewend en is eerder bereid een hogere huur te betalen.
 • Een expat heeft een duidelijke begin- en einddatum, wat wel zo prettig is voor de eigenaar.

Bij verhuur met behulp van de leegstandwet geniet de huurder minder rechten dan bij gewone verhuur:

 • De verhuurder mag zelf de huurprijs bepalen.
 • Gemeenten mogen aan de tijdelijke verhuur geen eigen, extra eisen stellen die niet in de Leegstandwet vermeld staan.
 • De gemeentelijke vergunning voor verhuur op basis van de Leegstandwet wordt verleend voor vijf jaar ineens (voorheen was dat twee jaar met driemaal een verlengingsmogelijkheid van maximaal één jaar).

Klik hier voor uitgebreide informatie.

De energieprestatie van een woning telt mee in het puntenaantal van een zelfstandige huurwoning. Een gunstig energielabel draagt dus bij aan het een grotere kans om zelf de huurprijs vast te kunnen stellen.

Kijk hier voor meer informatie van de overheid.

Wat je voor een woning mag vragen is door de overheid geregeld met een puntensysteem. Boven de 146 punten valt de woning in de vrije sector en kun je zelf de verhuurprijs bepalen.

Kijk hier voor een rekenmodel voor de punten.

Kijk hier voor uitgebreide informatie over het onderwerp.

Kijk hier voor een uitgebreid beleidsboek van de huurcommissie.

Valt een woning onder de vrije sectorgrens dan kun je alsnog zelf de prijs bepalen maar heeft de huurder het recht naar de huurcommissie te stappen voor een check. Komt de commissie op een lager huurbedrag uit dan moet die met terugwerkende kracht terugbetaald worden.

Kijk hier voor nuttige tips.

Als je de woning verhuurt aan een (tijdelijke) huurder dan kan het goed zijn dat de huidige verzekeringen niet meer up-to-date zijn. De opstalverzekering is vaak goed door de VVE geregeld en maakt geen onderscheid tussen eigen bewoning of verhuur. Dit is anders bij de inventaris of inboedelverzekering.

Kijk hier voor meer informatie.

De totstandkoming van de prijs is een belangrijk aspect bij de verhuur.

Wij maken een onderscheid tussen vaste en variabele factoren die van invloed zijn op de prijs. Daarnaast is een buurtonderzoek belangrijk.

Een aantal vaste factoren

 • Oppervlakte in m²
 • Aantal slaapkamers
 • Balkon / tuin
 • Welke buurt

Een aantal variabele factoren

 • De inrichting bij gemeubileerde verhuur
 • Het niveau van afwerken van de woning
 • De manier waarop het in de markt gezet wordt (kwaliteit van de foto’s, film, virtual tour).

Buurtonderzoek

Een analyse van de concurrentie in de buurt: wat wordt er op dit moment tegen welke prijs aangeboden en ook daadwerkelijk verhuurd.

Deze 3 punten samen leveren voor ieder huis een eigen evenwichtsprijs op.

Tijdens de overdracht gebeuren de volgende zaken:

 • Controle of de eerste maand huur + borg is voldaan
 • De overdracht van de sleutels
 • Het opnemen meterstanden
 • Uitleg van de verschillende apparaten
 • Het maken van een uitgebreide serie foto’s die geüpload worden op de Welcome Back pagina van deze woning

Als je een technisch en financieel beheerpakket bij ons afsluit blijven wij tijdens het verblijf het aanspreekpunt van de huurder. Onze klantenservice is bereikbaar van 10:00 tot 19:00, 7 dagen per week.

Als je dit niet doet dan bent je zelf het aanspreekpunt voor de huurder.

Financieel beheer:

 • Het innen van de huur
 • Het verzorgen van de jaarlijkse huurverhoging
 • Het benaderen van de huurder bij nalatige betaling
 • Het opstarten van een incassotraject indien nodig

 

Technisch beheer:

 • Heet eerste aanspreekpunt voor de huurder bij technische mankementen
 • Inventarisatie van de klachten en aansturen van een technisch team
 • Het jaarlijks opnemen van meterstanden

Het is van belang dat er goed in kaart wordt gebracht wie de nieuwe huurder is en en of hij financieel daadkrachtig is. Wij werken samen met huurcheck.nl om dit te controleren.

Bij verhuur langer dan 1 jaar: 8% ex. btw van de huuromzet

Bij verhuur korter dan 1 jaar 12,5% ex. btw van de huuromzet

Bij het terugtrekken van de opdracht rekenen wij de gemaakte kosten door voor de fotografie en de advertentiekosten € 175 (ex. 21% btw).
Als wij niet exclusief werken voor een eigenaar (als je met meerdere bureaus wilt werken) brengen wij vooraf de fotografie en de advertentiekosten in rekening (€ 175 ex. btw).

Wij plaatsen de woning op de volgende sites:

www. pararius.nl
www.funda.nl
www.iamexpat.nl (en .com)
www.huurwoningen.nl
www.huizenzoeker.nl
www.houselink.nl
www.kamer.nl
www.huislijn.nl
www.huurstunt.nl